Av. Prat de la Riba, 16 Lleida
t.973 270 909
info@englishstudycentre.es

PROVA DE NIVELL STANDARD per a majors de 8 anys, fes la prova fins que ja no sàpigues més de 10 preguntes seguides IMPORTANT: no t'ajudis d'internet o de cap llibre si no la prova no serà válida i no et podrem posar al grup adequat per a tu.1) She ___ in a small house

 live
 lives
 does live
 do lives

2) He ___ like chocolate.

 isn't
 don't
 doesn't
 do not

3) ______? It's a red bag.

 What is these
 What are these
 What is
 What's this

4) ___ play tennis? Yes, I can

 Have you
 Are you
 Can you
 Does you

5) What are they doing? ___ tennis.

 They plays
 They do play
 They are playing
 They are play

6) What's the time? ___

 Six half past
 It half six
 Six past half
 It's half past six

7) Is ___ Spanish?

 you
 I
 me
 she

8) He ___ a doctor

 are
 am
 is
 does

9) Where are you from?

 I'm in England
 I'm from England
 I'm England
 I'm from in England

10) Tom ___ one brother.

 haves
 have got
 is
 has got